Vùng 5 Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

NGUYÊN ANH |

Cùng với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Vùng 5 Hải quân còn làm tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân phòng chống sạt lở bờ biển... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Năm 2023, Vùng 5 Hải quân đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng. Vùng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia; duy trì hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật, các nền nếp, chế độ quy định.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ - Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - cho biết: Cùng với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Vùng còn làm tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân phòng chống sạt lở bờ biển, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc.

Lực lượng của Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy giúp người dân ở Phú Quốc. Ảnh: Vùng 5 Hải quân
Lực lượng của Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy giúp người dân ở Phú Quốc. Ảnh: Vùng 5 Hải quân

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu đề xuất; nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, hướng trọng điểm, các mục tiêu quan trọng và địa bàn đóng quân; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng xử trí các tình huống chính xác, kịp thời, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ.

"Toàn Vùng duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện đột phá “Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệu quả quản lý vùng biển, chất lượng diễn tập”; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn", Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ nhấn mạnh.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Hải quân - cũng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Vùng 5 Hải quân trong năm 2023 đồng thời lưu ý đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an toàn; nắm chắc tình hình trên các vùng biển, đảo, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Ngoài ra, Vùng cần chủ động quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, dân vận, chính sách, tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc chống khai thác IUU.

NGUYÊN ANH