Trên 14.000 tác phẩm tham gia Cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tôn giáo

LINH NGUYÊN |

Cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội” năm nay có tổng số 14.097 tác phẩm dự thi từ 63 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn

Qua hơn 3 tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, phần lớn các bài dự thi tập trung vào các nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những đóng góp của tôn giáo, những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội; gương cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động  vượt khó sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác; những mô hình, điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Cuộc thi đã góp phần khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn trong việc phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

Trong tổng số 14.097 tác phẩm dự thi, các đơn vị đã chấm chọn và gửi 552 tác phẩm về dự thi cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điển hình là tác phẩm “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước” của tác giả Lê Thị Hợp, được trình bày, bố cục hợp lý, nội dung phong phú, sinh động, như một công trình nghiên cứu khoa học về tín ngưỡng, tôn giáo (500 trang, có ảnh minh họa) gồm 20 chủ đề về các nội dung tôn giáo, tín ngưỡng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam phát huy giá trị tín ngưỡng, tôn giáo… Tác phẩm của tác giả Nguyễn Đức Át được đầu tư nghiên cứu công phu, chi tiết, cụ thể, hình thức đẹp, trình bày khoa học, rõ ràng, logic, nhiều ảnh minh họa…

Tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đoàn viên, người lao động

Qua thực tế tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức đề xuất đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, các văn bản có liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo gắn với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ban tổ chức cũng đề nghị tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong đoàn viên, người lao động, tập trung vào các nội dung: hoạt động của các cấp Công đoàn về thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đến đời sống của đoàn viên, người lao động; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ban Giám khảo đã chấm loại vòng sơ khảo và chọn được 100 tác phẩm vào chấm vòng chung khảo. Tiếp đó, Ban Giám khảo đã chấm lựa chọn được 39 tác phẩm tốt nhất và 11 đơn vị có thành tích đề nghị trao giải thưởng gồm:

Giải tập thể: 11 giải thưởng cho các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức tốt cuộc thi và có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt. Trong đó: 1 giải Nhất, trị giá 7.000.000 đồng; 2 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 5 giải Khuyến khích, trị giá: 2.000.000 đồng/giải.

Giải cá nhân: ngoài Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi của Tổng Liên đoàn, Ban Tổ chức trao: 1 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 3 giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 5 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải; 30 giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt là 90.000.000 đồng.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam công bố cẩm nang phòng chống tin giả trên không gian mạng

Thanh Hà |

"Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" ra mắt ngày 27.12 trao cho cộng đồng, người sử dụng mạng Internet công cụ để cùng nhận biết, ứng xử phù hợp và chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.

Nghiệm thu tài liệu hoạt động tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hà |

Tài liệu “Hoạt động tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay” tập trung vào khu vực hoạt động tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số và những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động tôn giáo vùng dân tộc thiểu số.

Hà Nội thêm hàng chục điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trong năm 2023

Thanh Hà |

Hà Nội phấn đấu năm 2023 sẽ phát triển thêm từ 20-30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Việt Nam công bố cẩm nang phòng chống tin giả trên không gian mạng

Thanh Hà |

"Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" ra mắt ngày 27.12 trao cho cộng đồng, người sử dụng mạng Internet công cụ để cùng nhận biết, ứng xử phù hợp và chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật.

Nghiệm thu tài liệu hoạt động tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hà |

Tài liệu “Hoạt động tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay” tập trung vào khu vực hoạt động tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số và những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động tôn giáo vùng dân tộc thiểu số.

Hà Nội thêm hàng chục điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trong năm 2023

Thanh Hà |

Hà Nội phấn đấu năm 2023 sẽ phát triển thêm từ 20-30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).