Tập huấn nghiệp vụ 224 cán bộ công đoàn

THU HUYỀN |

Công đoàn Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 224 cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên, thuộc 36 công đoàn bộ phận.

Lớp tập huấn đã được nghe ông Đỗ Văn Khánh - nguyên Phó ban CSPL Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh - trao đổi một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động công đoàn cấp tổ, bộ phận; các kỹ năng đối thoại, tuyên truyền vận động người lao động và một số kỹ năng khác nhằm hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao nghiệp vụ trong công tác công đoàn.

Cán bộ công đoàn dự tập huấn cũng được hướng dẫn về việc triển khai thực hiện quy định thu chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định mới.

Lớp tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn công ty, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Công ty than Hòn Gai đã đề ra.

THU HUYỀN