Sóc Trăng xây hơn 1.700 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

PHƯƠNG ANH |

Từ nguồn kinh phí vận động được, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.710 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ngày 5.1, trong năm 2023, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận được là trên 93,3 tỉ đồng.

Từ nguồn kinh phí vận động được, đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.710 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá 101 tỉ đồng. Hỗ trợ an sinh xã hội 107 trường hợp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 248 triệu đồng.

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã triển khai vận động Quỹ Cứu trợ với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ cứu trợ đã hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng; hỗ trợ 784 trường hợp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nhà ở do hỏa hoạn, lốc xoáy, bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 842 triệu đồng.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung nâng cấp chỉnh trang đô thị với tổng mức kinh phí trên 14 tỉ đồng.

Trong đó, vận động xây dựng 20 cây cầu nông thôn với tổng trị giá trên 5 tỉ đồng; vận động nhân dân tham gia hiến 26.250m2 đất để xây dựng, sửa chữa trường học, lộ, cầu giao thông nông thôn, đóng góp 7.178 ngày công lao động để nạo vét kênh thủy lợi, phát quang lộ giao thông, trồng cây xanh, xây dựng nhà ở, chỉnh trang đô thị…

Theo ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2023, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương… Tham mưu, phối hợp cấp uỷ, chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

PHƯƠNG ANH