Ngày hội kết đoàn với nhiều hoạt động đặc sắc

Quỳnh Trang |

Ngày 10.11, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 đã tổ chức lễ trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Ngày hội kết đoàn” năm 2023 nhằm mục đích tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...Ảnh: Quỳnh Trang
Chương trình “Ngày hội kết đoàn” năm 2023 nhằm mục đích tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Ảnh: Quỳnh Trang

Đây là hoạt động mở đầu cho Chương trình “Ngày hội kết đoàn” lần đầu tiên tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Theo đó, với triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Nghệ An” đã tập hợp hơn 100 hình ảnh tư liệu gồm 4 chủ đề: Tổ chức Mặt trận ở Nghệ An tập hợp Nhân dân đấu tranh giành chính quyền, góp phần quyết định thắng lợi trong các cuộc kháng chiến (1930-1975); Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-2023); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của lòng dân; Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa xứ Nghệ.

Ngoài hoạt động triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Nghệ An”, trong khuôn khổ chương trình sáng nay, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” cũng đã tổ chức khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, có 33 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng, miền đến từ các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An và có 2 gian hàng tham gia của hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Đây là những sản phẩm tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo và đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

Thông qua Triển lãm ảnh và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” mong muốn sẽ lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn, chung sức đồng lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Quỳnh Trang