Lâm Đồng lập đồ án quy hoạch tại các khu vực dự kiến thu hút đầu tư

Mai Hương |

Ngày 18.3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến về việc nâng cao hiệu quả trong công tác thu hút dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh này đã giao UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động rà soát, tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các khu vực dự kiến thu hút đầu tư; thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thu hút đầu tư dự án trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch theo quy định; kịp thời giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, tình hình triển khai thu hút đầu tư năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật (đã lựa chọn được 14 nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 15.031,7 tỉ đồng).

Tình hình triển khai thu hút đầu tư năm 2023 tại Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Phương Nhiên
Tình hình triển khai thu hút đầu tư năm 2023 tại Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Phương Nhiên

Điểm tích cực là nhiều nhà đầu tư có tiềm lực đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu dân cư, khu du lịch dịch vụ; một số dự án lớn đã lựa chọn được nhà đầu tư triển khai thực hiện.

Lâm Đồng đã hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ khảo sát một số dự án kêu gọi đầu tư và các trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh, tiến hành ký kết 50 Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng nguyên tắc.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; số lượng dự án được quyết định chủ trương còn thấp, một số lĩnh vực chưa thu hút được được nhà đầu tư như: du lịch, nông nghiệp; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được dự án cấp mới.

Cùng với đó, một số dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ; chậm hoàn thành đưa vào hoạt động dẫn đến mức độ đóng góp cho tăng trưởng thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra, không phát huy hiệu quả đầu tư.

Để thực hiện tốt việc thu hút vốn đầu tư và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, thời gian tới Lâm Đồng sẽ tổ chức triển khai thực hiện đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đầu tư cơ sở hạ tầng, đường cao tốc tăng cường năng lực cạnh tranh, tiềm năng lợi thế của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại.

Mai Hương