Lâm Đồng dẫn đầu Tây Nguyên về xây dựng nông thôn mới

Minh Đạo |

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đạt tỉ lệ 96,4% với 107/111 xã, cao nhất Tây Nguyên.

Ngày 28.7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cụm thi đua khen thưởng các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cum thi đua Tây Nguyên và duyên hải miền Trung bao gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 10 tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên hiện có 758/1.224 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 62,93%.

Tại Tây Nguyên, công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Lâm Đồng có 107/111 xã về đích (đạt tỉ lệ 96,4%), cao nhất Tây Nguyên. Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 33 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 9 xã kiểu mẫu và 5 huyện đạt nông thôn mới.

Tỉnh Gia Lai có 3 đơn vị cấp huyện, 91 xã, 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Kon Tum có 42 xã đạt nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 19 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nông thôn mới.

Tỉnh Đắk Nông có 36 xã (đạt 60%), bình quân mỗi xã đạt 16,58 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Còn tỉnh Đắk Lắk đứng ở vị trí thấp nhất Tây Nguyên với 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỉ lệ 49%. Trong đó, có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 huyện đạt nông thôn mới.

Minh Đạo