Hơn 900 cơ sở tôn giáo ở Hải Dương được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Khôi |

Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp lần 2 tháng 11 nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung báo cáo, tờ trình của các sở, ngành.

Tại phiên họp, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương báo cáo về tình hình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 15.10, Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 909 trong tổng số 1.139 cơ sở tôn giáo trên địa bàn với diện tích 185,5 ha, đạt tỉ lệ 79,81%. Một số huyện có tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cao là Gia Lộc (92,38%), Nam Sách (91,15%), Kim Thành (90,77%)…

Bên cạnh đó, còn một số địa phương có tỉ lệ cấp còn thấp như huyện Bình Giang (61,62%), thị xã Kinh Môn (67,06%)… Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo chưa đạt kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân, trong đó, do nhiều cơ sở mở rộng diện tích sau thời điểm 1.7.2004 nhưng không phù hợp quy hoạch. Một số cơ sở tôn giáo chưa thống nhất, ranh giới mốc giới sử dụng đất, nhận chuyển quyền chưa thực hiện thủ tục theo quy định...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng nên phải rà soát, xác định, phân loại nguyên nhân để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, các địa phương cần quản lý các cơ sở tôn giáo trong đầu tư, xây dựng công trình. Đồng thời quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai ở các cơ sở tôn giáo để không phát sinh thêm các vấn đề phức tạp.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và địa phương căn cứ vào hiện trạng và hồ sơ hiện có để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Trong đó, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các diện tích cơ sở tôn giáo sử dụng có nguồn gốc sau 1.7.2004, tham mưu đề xuất bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn triển khai các bước tiếp theo. Với các cơ sở tôn giáo chưa thống nhất ranh giới, mốc giới sử dụng đất, địa phương phải xem xét hồ sơ tài liệu phân định ranh giới giữa đất cơ sở tôn giáo và đất cơ sở tín ngưỡng…

Ngoài ra, tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến đối với báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc tiếp nhận tài trợ xây dựng công trình Phù điêu tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng và báo cáo việc tiếp nhận tài trợ xây dựng Trường Tiểu học Thanh Xuân, huyện Thanh Hà của UBND huyện Thanh Hà....

Hoàng Khôi