Hải Phòng thông qua quyết định đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích bến K15

Băng Tâm |

HĐND TP.Hải Phòng vừa thông qua 21 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11, trong đó có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.Hải Phòng đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các Ban, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết, gồm: bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2023; chương trình hoạt động của HĐND thành phố khóa XVI giai đoạn 2024 - 2026; chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

HĐND cũng thông qua kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố; Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, thông qua điều chỉnh, bổ sung (lần 6) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024; điều chỉnh, bổ sung (lần 2) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023.

Cùng với đó, HĐNĐ biểu quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045; nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2045; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại TP Hải Phòng.

Một số nghị quyết khác được thông qua như danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; quy định mức học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố; quy định nội dung, mức tặng quà hàng năm của thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, Ngày Quốc khánh 29; Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2023 - 2025; phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố thay thế Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10.12.2021 của HĐND thành phố.

Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô từ 10 ha đến dưới 500 ha để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2023; phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đề thực hiện các dự án.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố thông qua quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15, quận Đồ Sơn.

Băng Tâm