Gia Lai cần bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh

THANH TUẤN |

Để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, tỉnh Gia Lai cần có cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận, giáp ranh để có giải pháp kiểm soát trữ lượng, chống thất thoát tài nguyên.

Ngày 24.9, tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả từ năm 2017-2022, cơ quan chức năng tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đối với 623 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đánh giá, sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản chưa nhiều, vẫn còn một số tồn tại như: nhiều khu vực mỏ không thực hiện cắm mốc thực địa, không có phương án bảo vệ môi trường, không chấp hành nghiêm trong lắp đặt trạm cân, camera giám sát, hoàn thổ sau đóng cửa mỏ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nổ mìn theo quy chuẩn thiếu chặt chẽ, không có giải pháp cụ thể trong kiểm tra sản lượng khoáng sản khai thác, vẫn còn khai thác trái phép khoáng sản nhỏ lẻ…

Theo ông Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, nguyên nhân của các tồn tại trên là do có sự chồng chéo, bất cập liên quan đến một số quy định của pháp luật về khoáng sản.

Diện tích Gia Lai lớn, các loại khoáng sản trên địa bàn có trữ lượng nhỏ, nằm phân tán, đi lại khó khăn, các đối tượng lợi dụng thời gian ban đêm, các ngày nghỉ để thực hiện việc khai thác khoáng sản trái phép.

Việc thanh kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép chưa nghiêm, chưa dứt điểm, quyền lợi của các địa phương có khu vực mỏ được cấp phép không cao dẫn đến còn lơ là trong công tác quản lý…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Trong đó, tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản tại bãi thải, nghiên cứu quy chế phối hợp với các tỉnh lân cận trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh, kiểm tra lại việc chấp hành khai thác khoáng sản cũng như sản lượng khai thác của một số điểm mỏ cụ thể đang hoạt động thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh...

THANH TUẤN