Gần 42 tỉ đồng hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Nhằm hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi (DTTSMN) theo Chương trình mục tiêu quốc gia, Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng 20 công trình với tổng giá trị gần 42 tỉ đồng.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2023 toàn tỉnh Thái Nguyên đầu tư xây dựng 20 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí trên 40 tỉ đồng và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho gần 600 hộ với kinh phí gần 1,8 tỉ đồng.

Chương trình đã tập trung vào giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Ưu tiên cho người dân vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao chưa có nguồn nước sinh hoạt hoặc thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trong đó, việc hỗ trợ nước sinh hoạt có 2 hợp phần: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán ưu tiên hỗ trợ để mua sắm trang bị hoặc xây dựng bể chứa nước phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình; Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn của Chương trình sẽ đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên trên 92 tỉ đồng để hỗ trợ 35 công trình nước sinh hoạt tập trung với kinh phí trên 75 tỉ đồng, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho gần 6.000 hộ với kinh phí hỗ trợ gần 18 tỉ đồng.

Phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, giảm tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTSMN trên địa bàn tỉnh bình quân 2%/năm; giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; giảm 50% số thôn, xóm ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 96% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… nâng cao chất lượng sống của đồng bào DTTSMN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Minh Hạnh