Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh trên đất bạn Lào và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 13.9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã đến tỉnh Quảng Trị để kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị.

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 các cấp của tỉnh Quảng Trị.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H. Nguyên.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H. Nguyên.

Theo đó, đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận dữ liệu chôn cất liệt sĩ được 109.320 liệt sĩ.

Từ đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành phân tách, kết luận địa bàn được 97.502 liệt sĩ. Hiện nay, 9/9 huyện, thị, thành phố và cấp tỉnh đã lập xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 515 các cấp của tỉnh Quảng Trị đã quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị, quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện tốt các mặt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đề nghị Ban Chỉ đạo 515 các cấp của tỉnh Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cấp, các ngành, mọi tổ chức và quần chúng nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh trên đất bạn Lào và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông tin chính xác, đúng quy định.

HƯNG THƠ