Đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho người nghèo

Anh Huy |

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã vận dụng hiệu quả các chính sách, nguồn vốn để hỗ trợ nhà ở cho người dân.

606 hộ nghèo viết đơn xin thoát nghèo

Trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ người dân làm nhà, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết ở các xã, phường, thị trấn của tỉnh Điện Biên đã thành lập tổ rà soát để tổ chức họp dân bình xét các gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ làm nhà ở. Trong đó ưu tiên các gia đình chính sách, gia đình có thành viên là người có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2022, qua rà soát, tỉnh đã lựa chọn được 1.169 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ làm nhà, trong đó có 13 hộ thuộc gia đình chính sách, có thân nhân là người có công với cách mạng; 559 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 597 hộ nghèo có thành viên trong độ tuổi lao động và mong muốn được thoát nghèo, cam kết phấn đấu xin thoát nghèo sau khi được hỗ trợ làm nhà.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành việc làm nhà giúp người dân, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình ở các địa phương đã phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân phụ trách theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ việc triển khai làm nhà. Cùng với đó, chính quyền một số địa phương cũng đứng ra ứng vật liệu cho người dân làm nhà.

Với phương châm thực hiện đồng bộ, 1.169 căn nhà đã hoàn thành, được nghiệm thu và bàn giao cho bà con đưa vào sử dụng (đạt 100% tiến độ theo yêu cầu). Sau khi được hỗ trợ làm nhà, ngay trong năm 2022 đã có 606 hộ nghèo viết đơn xin thoát nghèo, quyết tâm phấn đấu thoát nghèo bền vững.

Nhiều ngôi nhà đã được khởi công

Để tiếp tục hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngoài nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ban hành Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, đề án nhằm vận động các nguồn lực xã hội làm mới 7.000-8.000 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc trong thời gian 1 năm (từ ngày 7.5.2023 đến 7.5.2024).

Trong đó, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 5.000 căn nhà, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác trên địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà; tổng kinh phí dự kiến khoảng 350-400 tỉ đồng. Có thể nói, đây chính là nguồn động lực to lớn giúp đồng bào các dân tộc ở tỉnh Điện Biên an cư để lạc nghiệp.

Là một trong số 15 hộ trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, bà Lò Thị Tình (tổ dân phố Quyết Tiến) cho biết, gia đình bà đã huy động người thân, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và người dân trong tổ dân phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ðến nay ngôi nhà của gia đình bà Tình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Theo bà Vi Thu Hằng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tủa Chùa - để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho mỗi một thành viên phụ trách từng hộ.

Anh Huy