Đắk Nông quan tâm, chăm lo đời sống người dân di cư tự do

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 173.973 người dân di cư tự do ở các tỉnh, thành trên cả nước đến sinh sống. Hiện địa phương này đang nỗ lực quan tâm, chăm lo, ổn định đời sống cho người dân.

Quan tâm sắp xếp, ổn định dân di cư tự do

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, tính đến nay trên toàn tỉnh đang có khoảng 38.191 hộ/173.973 khẩu dân di cư tự do từ các tỉnh thành trên cả nước đến sinh sống. Trong đó, các thành phần dân tộc chủ yếu bao gồm: Kinh, Mông, Tày, Nùng, Thái, Dao; Mường...

Đến nay, có 32.741 hộ/149.643 khẩu đã ổn định đời sống tại chỗ; bố trí, sắp xếp vào các dự án tập trung, dự án xen ghép. Hiện vẫn còn khoảng 5.450 hộ/24.330 khẩu chưa ổn định cuộc sống, cần bố trí, sắp xếp trong thời gian tới.

Từ năm 2005 đến nay, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Đắk Nông đã đã phê duyệt và thực hiện đầu tư 13 dự án, tổng số vốn phê duyệt 939,307 tỉ đồng, số vốn đã bố trí đầu tư 628,715 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 625,545 tỉ đồng, ngân sách địa phương 3,170 tỉ đồng.

Hiện có 9 dự án đã hoàn thành, 4 dự án dở dang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2022 - 2025. Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện giao đất ở, đất sản xuất cho 1.078 hộ dân di cư tự do với diện tích đất ở được 41,84ha (bình quân 400m2/hộ), đất sản xuất được 500ha (bình quân 1ha /hộ) và hỗ trợ 1.078 hộ làm nhà ở với tổng kinh phí 10,078 tỉ đồng (bình quân 10 triệu đồng/hộ).

Tiếp tục bố trí chỗ ở, đất sản xuất cho hơn 5.340 hộ

Liên quan đến vấn đề dân di cư tự do, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ký ban hành kế hoạch (số 156/KH-UBND) thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Theo kế hoạch, Đắk Nông sẽ hoàn thành công tác bố trí chỗ ở, đất sản xuất ổn định cho 5.340 hộ dân (với gần 24.330 nhân khẩu).

Đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp đăng ký thường trú cho các hộ đủ điều kiện; tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm ổn định dân cư và nâng cao đời sống cho người dân.

Mặt khác, tỉnh Đắk Nông cũng đặt mục tiêu đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân thuộc diện này tương đương với thu nhập bình quân của người dân tại chỗ.

Về phương án thực hiện, tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thiện 5 dự án ổn định dân di cư không theo quy hoạch; mở mới 8 dự án nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng và quỹ đất ở cấp cho các hộ dân.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư bao gồm đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục sẽ được đảm bảo.

Dự kiến, sẽ có khoảng 222ha đất ở sẽ được giao, công nhận để người dân ổn định chỗ ở. Tỉnh Đắk Nông cũng sẽ giao khoảng 3.000ha đất nông, lâm nghiệp theo các hình thức giao đất, cho thuê đất, liên doanh, liên kết theo mô hình nông lâm kết hợp để người dân di cư không theo quy hoạch ổn định sản xuất.

Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là hơn 555 tỉ đồng. Trong đó, năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bố trí 65 tỉ đồng, ngân sách địa phương 1,5 tỉ đồng.

Để đảm bảo các mục tiêu của Đề án, Đắk Nông sẽ lồng ghép việc ổn định dân di cư không theo quy hoạch với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (tổng mức đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 là hơn 2.500 tỉ đồng).

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường phối hợp, quản lý dân di cư không theo quy hoạch, kiên quyết không tiếp nhận và trả về địa phương đối với các hộ dân mới đến, sinh sống bất hợp pháp.

Đắk Nông cũng tăng cường các biện pháp quản lý dân cư và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp…

Phan Tuấn