Đắk Nông "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ dân tham gia chuyển đổi số

Phan Tuấn |

Hiện nay, các cấp chính quyền địa phương ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số”. Hoạt động này đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Chuyển đổi số toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số” tỉnh Đắk Nông đang tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, hiện nay, tất cả 71 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được kết nối cáp quang đến trung tâm, 698 đơn vị thôn, buôn, bon được phủ sóng 4G (chiếm 98%).

Hiện nay, 100% cộng đồng cấp xã, thôn đã thành lập tổ công nghệ số với khoảng 4.078 thành viên. 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có chuyên trách hoặc giao phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Tỉnh Đắk Nông quyết tâm bứt phá trong chuyển đổi sốnhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Phan Tuấn
Tỉnh Đắk Nông quyết tâm bứt phá trong chuyển đổi sốnhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Phan Tuấn

Đặc biệt, hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử cho 1.161 sản phẩm, trong đó có 47/60 sản phẩm OCOP và 1.114 sản phẩm nông nghiệp khác, tổng số giao dịch 27.528 lượt.

Theo thống kê, tổng số hộ sản xuất nông nghiệp đã được số hóa thông tin là 111.390 hộ, đạt 65,8% (toàn tỉnh có 169.251 hộ sản xuất nông nghiệp). Số hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo về kỹ năng số là 135.711 hộ, đạt tỷ lệ 80,2%.

Đối với doanh nghiệp, toàn tỉnh có tỷ lệ người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,29%; tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử đạt 95,60%; tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 92,05%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 3.976 đơn vị áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Ứng dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám, chữa bệnh được triển khai nhanh chóng. Hiện số lượng căn cước công dân gắn chip được đồng bộ với thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh là 492.100 người...

Xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội

Thực hiện chương trình chuyển đổi số từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, đã có nhiều người dân Đắk không cần phải ra chợ, ngồi ở nhà, lướt điện thoại là có thể bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Lê Dung
Hiện nay, đã có nhiều người dân Đắk không cần phải ra chợ, ngồi ở nhà, lướt điện thoại là có thể bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Lê Dung

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Đắk Nông sẽ huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đổi của chính quyền điện tử.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, tỉnh Đắk Nông yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển dữ liệu theo danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đã ban hành.

Hiện nay, các địa phương đã giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng “đi tùng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thưong mại điện tử...

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số. Trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh về chuyển đổi số.

Với quan điểm chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thời gian tới các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Nông sẽ quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Trong đó, bộ phận một cửa các cấp sẽ là nòng cốt, là trung tâm chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phan Tuấn