Đắk Nông có nhiều chính sách giúp người dân tộc thiểu số thoát nghèo

Phan Tuấn |

Thời gian qua, bên cạnh các chính sách do Chính phủ ban hành thì tỉnh Đắk Nông còn quan tâm xây dựng thêm các đề án, bổ sung thêm các nguồn lực để chăm lo cho đời sống cho người dân nghèo, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân thoát nghèo

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã lồng ghép nguồn lực của 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; kết nghĩa, đỡ đầu giữa cơ quan, đơn vị với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; hỗ trợ đào tạo nghề, lãi suất để cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế...

Phong trào thi đua "Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do tỉnh Đắk Nông phát động cũng đã thu hút được sự chung tay, góp sức tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đặc biệt, nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tập trung tạo sinh kế người dân đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi, phù hợp với nhu cầu, trình độ canh tác.

Không dừng lại ở đó, tỉnh Đắk Nông còn triển khai các dự án tăng cường năng lực bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn ưu đãi và hỗ trợ lãi suất cũng được các địa phương triển khai đồng bộ. Đến nay, đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả, giúp các hộ dân tộc thiểu số có sinh kế để phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững...

Trong giai đoạn 2021-2025, Ngân sách Trung ương và địa phương bố trí trên 1.136 tỉ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định (số 6873) phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng 429 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 huyện nghèo Đắk Glong và Tuy Đức.

Với nhiều chính sách nêu trên, trong giai đoạn 2021-2023, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, kết quả rà soát tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 cho thấy toàn tỉnh chiếm tỉ lệ 11,19%. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm tỉ lệ 32,81% còn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 27,98%.

Đến cuối năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn 7,97% (giảm 3,22%). Trong đó, tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 24,56% (giảm 8,25%) và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 20,11% (giảm 7,87%).

Kết quả trên đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đề ra.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông đã sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông đã sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ảnh: Bảo Lâm

Kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số

Theo ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, địa phương đề ra mục tiêu hằng năm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu này, các cấp chính quyền sẽ tập trung thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; đồng thời tăng cường ngân sách địa phương cân đối để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo...

"Trong thời gian tới, Đắk Nông sẽ tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số... để họ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, gia tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững" - ông Nam cho hay.

Phan Tuấn