Bình Phước ứng dụng chữ ký số vào thủ tục hành chính liên quan tôn giáo

Anh Vũ |

100% các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đều sử dụng chữ ký số và triển khai việc phát hành văn bản số hóa trên phần mềm điều hành tác nghiệp của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Chuẩn hóa các thủ tục hành chính

Sáng 22.11, ông Hà Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bình Phước - chủ trì cuộc họp ban để thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian gần đây, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành quản lý và giám sát quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Bình Phước.

Kết quả của công tác giám sát cho thấy Bình Phước đã đưa ra các bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng địa phương đều định kỳ rà soát các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân theo đạo tín ngưỡng, tôn giáo khi tiến hành các thủ tục hành chính. Đồng thời, việc tăng cường hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin về hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cũng được đặc biệt chú trọng.

Hiện tại, tỉnh Bình Phước đang có tổng cộng 65 cơ sở tín ngưỡng, 22 trong số này đã có người đại diện hoặc bộ phận quản lý. Ngoài ra, có 5 cơ sở đã được UBND tỉnh xếp hạng là di tích cấp tỉnh. Tất cả các cơ sở này đã thực hiện việc đăng ký chương trình hoạt động hàng năm với chính quyền địa phương, tuân thủ nội dung và quy định của pháp luật. Đồng thời, tích cực tham gia vào các hoạt động như an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đồng lòng góp phần vào sự đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

a
Bức tượng Đức Phật ngồi cao 73m trên mái chùa Phật Quốc Vạn Thành. Ảnh: Anh Vũ

Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 142 cán bộ và công chức đang tham gia công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo tại Bình Phước. Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ đã tiếp nhận 172 hồ sơ thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 168 hồ sơ theo thẩm quyền, trong đó có 167 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn. 100% thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đều sử dụng chữ ký số và triển khai việc phát hành văn bản số hóa trên phần mềm điều hành tác nghiệp của Sở Nội vụ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tôn giáo

Thành phố Đồng Xoài hiện nay có tổng cộng 9 cơ sở tín ngưỡng, bao gồm các đình, đền, miếu tập trung tại 4 phường và xã khác nhau. Trong lĩnh vực tôn giáo, thành phố có 5 tôn giáo chính với 19 tổ chức tôn giáo trực thuộc, chủ yếu là đạo Phật, Công giáo, và Tin lành.

Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn hoạt động ổn định, và các nhu cầu tôn giáo của cộng đồng được xem xét và chấp thuận đúng theo quy định của pháp luật. Chức sắc, chức vị, và tín đồ của các tôn giáo đều tôn trọng và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các tổ chức tôn giáo không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn tích cực tham gia vào Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại địa phương. Đồng thời, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được UBND thành phố, các phường và xã quan tâm giải quyết sớm, trước hạn so với quy định.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tôn giáo, giúp họ tự chủ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động lễ nghi tôn giáo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Trong nhiều năm qua, không có các vấn đề nổi bật liên quan đến tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1.5.2021 đến 30.9.2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 172 hồ sơ, đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết và giải quyết theo thẩm quyền 168 hồ sơ, trong đó kết quả giải quyết trước hạn là 167 hồ sơ. Tất cả thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa của cấp huyện.

Công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đều ứng dụng chữ ký số. Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được số hóa lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và huyện.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hà Anh Dũng cho rằng: Sở Nội vụ và các ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ở lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đồng thời, tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng, quan tâm hơn nữa đến mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) với các địa phương; thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo với các tổ chức tôn giáo. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần chủ động làm tốt công tác tham mưu về kinh phí thực hiện thủ tục hành chính về tôn giáo; các địa phương phải bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo tính ổn định, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia

NGUYÊN ANH |

Ngày 22.11, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Kiên Giang và các cơ quan liên quan tổ chức “Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023”.

Các tổ chức tôn giáo Trà Vinh tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Tại tỉnh Trà Vinh, thời gian qua tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, công tác giảm nghèo bền vững.

Doanh nhân người Việt ở nước ngoài góp phần củng cố vị thế đất nước

Ngọc Vân |

Thành công của cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài sẽ góp phần củng cố vị thế của đất nước, và ngược lại vị thế của đất nước là nền tảng vững chắc để cộng đồng tiếp tục hội nhập, phát triển tại nước sở tại.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia

NGUYÊN ANH |

Ngày 22.11, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Kiên Giang và các cơ quan liên quan tổ chức “Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023”.

Các tổ chức tôn giáo Trà Vinh tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Tại tỉnh Trà Vinh, thời gian qua tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, công tác giảm nghèo bền vững.

Doanh nhân người Việt ở nước ngoài góp phần củng cố vị thế đất nước

Ngọc Vân |

Thành công của cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài sẽ góp phần củng cố vị thế của đất nước, và ngược lại vị thế của đất nước là nền tảng vững chắc để cộng đồng tiếp tục hội nhập, phát triển tại nước sở tại.