Bình Định hưởng ứng cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xuân Nhàn |

Ngày 29.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024.

Buổi phát động hưởng ứng cuộc thi được tổ chức theo Kế hoạch 2858-KH/HVCTQG ngày 22.1.2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Định.

Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Việc hưởng ứng cuộc thi giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, qua đó lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cuộc thi góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng bảo vệ Đảng. Hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu tham gia buổi phát động hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Xuân Nhàn.
Đại biểu tham gia buổi phát động hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Xuân Nhàn

Việc phát động, thu nhận, tổ chức sơ khảo, đánh giá tác phẩm dự thi được giao các cơ quan chức năng thực hiện từ tháng 3 đến hết ngày 15.6.2024.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập hội đồng sơ khảo cấp tỉnh, lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc nhất (35 tác phẩm thuộc loại hình báo viết, 5 tác phẩm phát thanh, truyền hình) báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 7.2024, trước khi gửi dự thi cấp Trung ương.

Dự kiến quý III/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định sẽ xem xét, khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc (số lượng tác phẩm dự thi cao, nhiều tác phẩm chất lượng tốt, được chọn gửi dự thi cấp trung ương) trong tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc thi.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ly, Bình Định phấn đấu có 690 tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh được giao chỉ tiêu 5 tác phẩm.

Xuân Nhàn