An sinh xã hội ở Bắc Ninh được quan tâm cao hơn so với quy định Trung ương

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, về lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2023 có chuyển biến tích cực.

Theo đó, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm ở mức cao hơn so với quy định của Trung ương.

Cụ thể, đó là các chính sách nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, an sinh xã hội; ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các ngày Lễ kỷ niệm trong năm, địa phương đã thăm và tặng quà cho 171.000 lượt người, với kinh phí gần 120 tỉ đồng.

Trợ cấp thường xuyên cho hơn 17.000 người có công; đảm bảo chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ cho gần 8.000 đối tượng bảo trợ xã hội.

Quan tâm chăm sóc trẻ em, chỉ định phẫu thuật 31 trường hợp trẻ em khuyết tật, tim bẩm sinh; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 976 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,84%, vượt kế hoạch.

Ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025 và chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Tích cực thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp; tạo việc làm mới cho 12.369 lao động, giảm 11,8% so với năm 2022; tuyển sinh đào tạo nghề khoảng 55.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 78%, tăng 1%, đạt kế hoạch.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước đạt 134.810 tỉ đồng, giảm 6,18% so với năm 2022.

Ước tính cả năm 2023, tỉnh có 07/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; có 03/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 07/17 chỉ tiêu cần phấn đấu để hoàn thành kế hoạch.

Trần Tuấn