Mô hình dự báo

Kỳ vọng mô hình dự báo cung - cầu lao động

QUỲNH CHI |

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thông qua dự án Hệ sinh thái năng suất lao động (PE4DW), Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đang nghiên cứu, xây dựng mô hình dự báo cung - cầu lao động phù hợp cho Việt Nam với mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động kịp thời, chi tiết.