Lao động sau tết

Doanh nghiệp gặp khó vì công nhân thời vụ bận du xuân

Văn Đức |

Nhiều công nhân lao động thời vụ bận du xuân, chưa quay lại làm việc khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.