Huyện Chư Sê

Tuyên dương nam sinh Gia Lai dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước

Thanh Hà |

Em Siu Sam Ban học sinh lớp 6 tại Chư Sê, Gia Lai, đã dũng cảm cứu hai em nhỏ thoát khỏi đuối nước.