Hôn nhân

Truyền thông kiến thức dân số cho công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội

HẢI ANH |

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho công nhân lao động thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm.