Yên Bái tôn vinh người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại Long |

Ngày 10.11, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các huyện thị xã cùng 150 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

870 người có uy tín là những già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, cán bộ hưu trí; chức sắc tôn giáo, nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ, người sản xuất kinh doanh giỏi, đảng viên, người có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền trên các lĩnh vực.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mong muốn những người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng bản, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cũng tại Hội nghị, 30 cá nhân là người có uy tín được UBND tỉnh Yên Bái trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2022.

Đại Long