Quảng Trị biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hà |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen cho 20 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 11.7, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, TTXVN đưa tin.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng 189 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 189 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó đồng bào Vân Kiều (nhóm địa phương thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều) 147 người, Pa Cô (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) 42 người.

Thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đoàn kết bình đẳng, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

Cơ cấu kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển dịch theo lợi thế của từng tiểu vùng, số hộ nghèo hằng năm đều giảm, bộ mặt nông thôn và miền núi có sự đổi thay rõ rệt, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy giá trị.

Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân; trong đó có sự đóng góp quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, thôn bản thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; gương mẫu trong từng lời nói, việc làm; tăng cường khối đại đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đúng quy định, đối tượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng phong trào, cuộc vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực trên tất cả lĩnh vực của đời sống, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của đội ngũ người có uy tín thời gian qua.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần làm tốt công tác xây dựng, vận động, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia phòng, chống tội phạm bảo vệ biên giới lãnh thổ, đường biên cột mốc, chống xâm canh xâm cư, buôn lậu qua biên giới, giữ gìn an ninh trật tự.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; phối hợp giúp đỡ lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của phần tử xấu, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó là tiếp tục động viên con cháu, người thân trong gia đình, dòng họ và người dân ở thôn, bản xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo; gương mẫu trong thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, đi đầu trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp sức lực trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen cho 20 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết

Phạm Đông |

Ngày 5.7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác vận động đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những vấn đề cần quan tâm”.

Các kỉ lục từ những chiếc áo dài hàng trăm mét là độc đáo hay lãng phí?

VIỆT PHONG |

Hai chiếc áo dài "Dấu ấn thời gian" và "Non sông gấm vóc" đã được Kỉ lục Việt Nam ghi nhận về chiều dài lẫn khối lượng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng thành tích này không thể hiện được đặc trưng văn hóa Việt. Theo tiến sĩ Tùng Hiếu, dư luận cần có sự đánh giá công tâm giữa kỉ lục trong ngành biểu diễn và đời sống thường nhật.

Quan tâm hơn đến đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách.

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết

Phạm Đông |

Ngày 5.7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác vận động đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những vấn đề cần quan tâm”.

Các kỉ lục từ những chiếc áo dài hàng trăm mét là độc đáo hay lãng phí?

VIỆT PHONG |

Hai chiếc áo dài "Dấu ấn thời gian" và "Non sông gấm vóc" đã được Kỉ lục Việt Nam ghi nhận về chiều dài lẫn khối lượng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng thành tích này không thể hiện được đặc trưng văn hóa Việt. Theo tiến sĩ Tùng Hiếu, dư luận cần có sự đánh giá công tâm giữa kỉ lục trong ngành biểu diễn và đời sống thường nhật.

Quan tâm hơn đến đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hà |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đội ngũ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách.