Phát huy giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI - huyện Lâm Hà, năm 2023 được diễn ra tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Với chủ đề "Sức sống Đại ngàn", Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI - huyện Lâm Hà, năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 26 - 27.10 tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là sự kiện văn hóa tiêu biểu nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần bảo tồn và phát huy không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên.

Thông qua các nội dung hoạt động của ngày hội nhằm nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân nói chung và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng.

Nhà rông với mái tranh là đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhà rông với mái tranh là đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Tuấn

Trong đêm hội "Sức sống Đại ngàn" sẽ diễn ra cuộc thi trang trí Không gian Văn hóa Cồng chiêng (Cây Nêu, Nhà cúng, vật thiêng, nhạc cụ Cồng chiêng, dụng cụ lao động sản xuất….); Diễn tấu Cồng chiêng và múa xoang, sinh hoạt cộng đồng; Giới thiệu ẩm thực dân gian: Rượu cần, các món nướng dân gian; Giao lưu ẩm thực và diễn tấu Cồng chiêng, múa xoang tại không gian cây nêu của các đoàn...

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, Hội thi "Diễn tấu Cồng chiêng và Hát dân ca" được tổ chức dành cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt dân tộc, độ tuổi.

Nội dung gồm diễn tấu Cồng Chiêng dành cho các nghệ nhân dân tộc thiểu số (K’Ho, Mạ, Chu Ru). Hát dân ca dành cho các đội thi tùy chọn giới thiệu những bài dân ca truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam gồm: Hát ru, hát đối đáp, hát kể chuyện, hát giao duyên….

Mai Hương