Gắn công tác dân vận với các phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Sau 10 năm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực.

Củng cố mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân

Vừa qua, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Sau 10 năm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, quận Hoàn Kiếm đã chủ động ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đạt được những kết quả tích cực.

Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động rộng khắp, củng cố mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội…

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa đánh giá cao kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Đặc biệt, phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong hệ thống chính trị; tổ chức tốt “Ngày hội dân vận khéo” nhằm biểu dương các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn quận.

Đoàn kết nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước

Trao đổi với Lao Động ngày 18.11, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, thời gian tới, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp toàn thành phố luôn phát huy hiệu quả vai trò chủ trì phối hợp trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường tặng quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường tặng quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Phạm Đông

Mặt trận các cấp còn chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương; huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Trước tiên, mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng tự phấn đấu vươn lên, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các công việc phát sinh.

Mặt trận các cấp phải không ngừng nâng cao tính chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Giáo dục cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Sáng tạo trong lao động chính là thi đua yêu nước

Xuân Hùng |

Ngày 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023). LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh tại hội nghị vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Hưng Yên nhân rộng phong trào thi đua yêu nước

Song Minh (Theo TTXVN) |

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước

PHẠM ĐÔNG |

Phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

Sáng tạo trong lao động chính là thi đua yêu nước

Xuân Hùng |

Ngày 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023). LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh tại hội nghị vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Hưng Yên nhân rộng phong trào thi đua yêu nước

Song Minh (Theo TTXVN) |

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả.