Gần 50 tỉ đồng đến tay người dân sau 5 năm triển khai “Ngày Biên phòng toàn dân”

Tân Văn |

Cao Bằng - Chiều 23.2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bằng nhiều hình thức, phương pháp, các cấp, các ngành, các lực lượng đã tích cực tổ chức tuyên truyền được 9.280 buổi/336.546 lượt người nghe về thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; các văn bản pháp luật, văn bản về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

Giai đoạn 2019 – 2024, tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ kinh phí trên 76 tỉ đồng cho nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ khu vực biên giới trên 48 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Riêng BĐBP tỉnh đã trực tiếp tham gia và phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án, chương trình, phong trào như: Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Xuân Biên phòng âm lòng dân bản”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Phong trào “BĐBP Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới” và các chương trình mục tiêu quốc gia...

Tân Văn