Bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk từ những việc làm nhỏ nhất

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 11.5, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ văn hoá dân dân tộc Ê đê tại buôn AlêB, phường Ea Tam.

Câu Lạc bộ văn hoá dân gian dân tộc Ê Đê tại Buôn Al ê B, phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột gồm 35 thành viên, với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc Ê Đê.

Việc thành lập Câu lạc bộ văn hoá truyền thống sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp như diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, hát Aray, nghệ thuật trình diễn dân gian, và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác đang có nguy cơ mai một.

Cơ quan chức năng trao tặng  1 bộ Čing K’nah và 20 bộ trang phục truyền thống cho Câu Lạc bộ. Ảnh: Bảo Trung
Cơ quan chức năng trao tặng 1 bộ Čing K’nah và 20 bộ trang phục truyền thống cho Câu Lạc bộ. Ảnh: Bảo Trung

Ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Buôn Ma Thuột - nhấn mạnh: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Việc lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm một số giá trị văn hóa đặc trưng tại một số buôn của người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để bảo tồn, xây dựng thành sản phẩm du lịch văn hóa có giá trị đích thực, phục vụ đời sống tinh thần và lợi ích kinh tế cho nhân dân, tạo động lực khuyến khích, động viên người dân tộc thiểu số trở thành nhân tố chủ đạo trong công tác gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để Câu lạc bộ đi vào hoạt động hiệu quả, chất lượng, đề nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức, hoạt động theo đúng Điều lệ đã được UBND thành phố phê duyệt, tiếp tục tuyên truyền mục đích, tôn chỉ của Câu lạc bộ; phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

Duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần khơi dậy, phát huy mạnh mẽ phong trào Văn hóa dân gian trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

BẢO TRUNG