Phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng làng Ó

Thanh Hà |

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị nhân dân làng Ó tiếp tục đoàn kết, củng cố tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau.

Ngày 16.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Về dự và chung vui với nhân dân làng Ó, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những thành tích mà chính quyền và nhân dân làng Ó đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học thời gian qua để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của cả nước, tạo sức mạnh, niềm tin để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào...

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Thanh Hà
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Thanh Hà

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đề nghị nhân dân làng Ó tiếp tục đoàn kết, củng cố tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau để làm thật tốt 7 nhiệm vụ gồm: Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về giúp nhau giảm nghèo bền vững; Xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào, phấn đấu trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa;

Duy trì việc huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, tăng tỉ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng; Đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế; Duy trì 100% hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh, môi trường cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp;

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo, chia rẽ; Xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của địa phương...

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và già làng, người có uy tín của làng Ó.

Ban Nội chính Trung ương cũng tặng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở (75 triệu đồng/căn).

 Ban Nội chính Trung ương trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và già làng, người có uy tín của làng Ó; 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: Thanh Hà
Ban Nội chính Trung ương trao tặng 52 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và già làng, người có uy tín của làng Ó; 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: Thanh Hà

Làng Ó có 206 hộ dân, với 968 nhân khẩu; trong đó có 203 hộ, 958 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai (chiếm 98,54%), 100 hộ theo đạo Công giáo, 8 hộ theo đạo Tin lành.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của chính quyền các cấp, thông qua các chính sách nhân đạo trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống dân làng đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Đến năm 2023, làng Ó chỉ còn 31 hộ nghèo (chiếm 15%) và 34 hộ cận nghèo (chiếm 16,5%), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, cán bộ và nhân dân làng Ó luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư, từng bước phát triển kinh tế.

Nhiều phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng

Thanh Hà |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

Việt Nam quan tâm thúc đẩy đoàn kết tôn giáo trong công tác kiều bào

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào có tín ngưỡng, tôn giáo đóng góp cho thành công của công cuộc đổi mới đất nước cũng như nâng cao vai trò, vị thế, mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với quốc tế.

Tâm huyết của kiều bào ở nước ngoài góp phần xây dựng, phát triển TPHCM

Thanh Hà |

Những tâm huyết của doanh nhân, trí thức, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung đã góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng

Thanh Hà |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

Việt Nam quan tâm thúc đẩy đoàn kết tôn giáo trong công tác kiều bào

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào có tín ngưỡng, tôn giáo đóng góp cho thành công của công cuộc đổi mới đất nước cũng như nâng cao vai trò, vị thế, mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với quốc tế.

Tâm huyết của kiều bào ở nước ngoài góp phần xây dựng, phát triển TPHCM

Thanh Hà |

Những tâm huyết của doanh nhân, trí thức, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung đã góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.