Xuất bản bộ sách về lịch sử ngành Công Thương Việt Nam

Ái Vân |

Ngày 12.5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 và Biên niên Lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020.

Bộ sách là công trình đồ sộ, với gần 900 trang của cuốn sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010”; gần 1.600 trang, trình bày hơn 1.400 sự kiện trong 2 tập Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020, tập 1 (2011 - 2015) và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020, tập 2 (2016 - 2020).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Ái Vân
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Ái Vân

Bộ sách là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện ngành Công Thương qua các thời kỳ lịch sử (cả lịch sử Ngành và lịch sử tổ chức của Ngành, hệ thống các ngành, phân ngành), qua đó nêu bật được sự lớn mạnh của ngành Công Thương dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ cũng như đóng góp to lớn của ngành Công Thương trong công tác tham mưu các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử; cũng như phân tích, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Ngành trong thời gian tới.

 
Các vị khách mời tham quan các cuốn sách được công bố. Ảnh: Ái Vân 

Nhiều chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá Bộ sách là nguồn sử liệu quý, phong phú, đa dạng, có độ tin cậy cao, xứng đáng được coi là một công trình quan trọng của lịch sử Việt Nam, lịch sử kinh tế Việt Nam, lịch sử Chính phủ Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là khung khổ cho việc nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử của các cơ quan, đơn vị trong Ngành, phục vụ nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các thời kỳ.

Thay mặt nhóm tác giả, bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo tóm tắt quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn Bộ sách và quan điểm, phương thức tiến hành.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu cho biết: "Việc khảo cứu và xác minh tư liệu lịch sử là một trong những công việc chiếm khá nhiều thời gian trong quá trình biên soạn bộ sách, nhưng cũng là công việc đem lại nhiều cảm xúc nhất. Bởi vượt lên trên các trang sử, là số phận của những con người cụ thể. Là sự đóng góp thầm lặng, sự hy sinh quên mình của nhiều thế hệ những người con ngành Công Thương cho Tổ quốc và cho sự phát triển của Ngành".

Bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: Ái Vân
Bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: Ái Vân

Là cơ quan xuất bản bộ sách, bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - khẳng định: Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 và Biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020 được biên soạn, xuất bản công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, chú trọng cả nội dung khoa học và hình thức thể hiện.

Bộ sách đã khái quát những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những khó khăn, thách thức của ngành Công Thương, qua đó cho thấy những đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ sách là tài liệu có giá trị góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế của đất nước nói chung cũng như đối với ngành Công Thương trong 72 năm xây dựng và phát triển.       

Tại buổi lễ, các lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghi thức phát hành Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam bản điện tử trên trang website Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tại địa chỉ https://www.nxbctqg.org.vn

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Bước ngoặt lịch sử

Vương Trần |

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12.1972 là sự kiện lịch sử trọng đại và là kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Người Việt tại Pháp là cộng đồng có bề dày lịch sử

Song Minh |

Người Việt tại Pháp là cộng đồng mạnh vì có bề dày lịch sử, được tổ chức tốt, nhiều người thành đạt, là cầu nối để thiết lập, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Huyền Chi |

Ngày 18.11.2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Mỹ trao trả cho Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không: Bước ngoặt lịch sử

Vương Trần |

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12.1972 là sự kiện lịch sử trọng đại và là kỳ tích có một không hai - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Người Việt tại Pháp là cộng đồng có bề dày lịch sử

Song Minh |

Người Việt tại Pháp là cộng đồng mạnh vì có bề dày lịch sử, được tổ chức tốt, nhiều người thành đạt, là cầu nối để thiết lập, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Huyền Chi |

Ngày 18.11.2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Mỹ trao trả cho Việt Nam.