Trên 99% Công đoàn cơ sở ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Đại hội

TƯỜNG MINH |

Có 99,8% Công đoàn cơ sở đã hoàn thành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 10.4, Ban Dận vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 2028.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Qua đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc đã quán triệt, lãnh đạo Công đoàn cơ sở trong phạm vi quản lý chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở.

Tính đến ngày 10.4.2023, đã có 1.199/1.201 Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng đề ra (đạt 99,8%).

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, như: xây dựng văn kiện trình Đại hội, công tác nhân sự, chương trình, nội dung, kịch bản, tuyên truyền, khánh tiết để trình cấp ủy cùng cấp và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt theo quy định.

Đối với Đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tại Liên đoàn thị xã Đức Phổ, đã hoàn thành tất cả các bước về văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, vật chất, khánh tiết… được Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phê duyệt để tổ chức Đại hội vào ngày 14 và 15.4.2023.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tiểu Ban phục vụ Đại hội xây dựng báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII trình Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Dự kiến Đại hội XIV Công đoàn tỉnh sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8.2023. 

TƯỜNG MINH
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn cơ sở

BÙI VĂN KHƯỚC |

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, triển khai xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

HÀ ANH |

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Để chào mừng đại hội, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, phát động các phong trào thi đua rộng khắp để động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các khu công nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thi đua mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Ngày 19.3, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ VII tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được phát động.

Thành phố Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn cơ sở

BÙI VĂN KHƯỚC |

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, triển khai xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

HÀ ANH |

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Để chào mừng đại hội, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, phát động các phong trào thi đua rộng khắp để động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các khu công nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thi đua mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Ngày 19.3, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ VII tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được phát động.