Vovinam

Môn võ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Anh Vũ |

Trong số các di sản văn hoá được công nhận vào đầu tháng 11, “Nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian Vovinam - Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh” đã chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.