Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tri Lễ, liên khu dân cư xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.