Ngày hội kết đoàn

Ngày hội kết đoàn với nhiều hoạt động đặc sắc

Quỳnh Trang |

Ngày 10.11, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 đã tổ chức lễ trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh.