Dominica

Việt Nam-Dominica ký hiệp định miễn visa cho người có hộ chiếu công vụ

Khánh Minh |

Việc ký hiệp định miễn visa là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Dominica.