Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng

Thanh Hà |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

Học tập, làm theo và nêu gương Bác Hồ để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Trần Vương |

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

"Thấm sâu, làm tốt" theo tư tưởng Bác Hồ

Trần Vương |

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, nếu "thấm sâu, làm tốt" việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ có tác động rất lớn đến kết quả chung của toàn hệ thống chính trị và xã hội, cũng như việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.